Year of Publication
2001
Journal
Inzynieria Chemiczna I Procesowa