Skip to main content

Publication

Securinine Derivatives as Potential Anti-amyloid Therapeutic Approach
Neganova, M. E.,Klochkov, S. G.,Petrova, L. N.,Shevtsova, E. F.,Afanasieva, S. V.,Chudinova, E. S.,Fisenko, V. P.,Bachurin, S. O.,Barreto, G. E.,Aliev, G.
Cns Neurol Disord Drug Targetscns Neurol Disord Drug Targets (2017)
10.2174/1871527315666161107090525