Skip to main content

Publication

Novel conjugates of aminoadamantanes with carbazole derivatives as potential multitarget agents for AD treatment
Bachurin, S. O.,Shevtsova, E. F.,Makhaeva, G. F.,Grigoriev, V. V.,Boltneva, N. P.,Kovaleva, N. V.,Lushchekina, S. V.,Shevtsov, P. N.,Neganova, M. E.,Redkozubova, O. M.,Bovina, E. V.,Gabrelyan, A. V.,Fisenko, V. P.,Sokolov, V. B.,Aksinenko, A. Y.,Echeverria, V.,Barreto, G. E.,Aliev, G.
(2017)
Novel conjugates of aminoadamantanes with carbazole derivatives as potential multitarget agents for AD treatment in Sci Repsci Rep 10.1038/srep45627