Skip to main content

Publication

İki Argümantasyon Testinin Türkçe'ye Uyarlanması (Adaptation of two argumentation tests into Turkish)
Kaya, E., Cetin, P. C., & Erduran, S.
(2014)
İki Argümantasyon Testinin Türkçe'ye Uyarlanması (Adaptation of two argumentation tests into Turkish) in Ilkogretim Egitimi Dergisi