Skip to main content

Dr. Caitriona Ni Churtain

PhD

Biography

Bhain Ríona Ní Churtáin a dochtúireacht amach in Ollscoil Luimnigh i 2018, faoi stiúir an Dochtúra Tríona Ní Shíocháin, an Ollaimh Tadhg Ó hIfearnáin agus an Ollaimh Margaret Harper. Fuair sí maoiniú taighde dá dochtúireacht ó Ollscoil Luimnigh agus ón gComhairle um Thaighde in Éirinn. Tá MA sa Nua-Ghaeilge aici (Coláiste na hOllscoile, Corcaigh), B.A. sa Ghaeilge agus sa Fhraincis (Ollscoil Luimnigh), agus cúpla dioplóma sa cheol clasaiceach (Dioplóma ARSM i seinm an orgáin, dioplóma ALCM {TD} i múineadh an phianó, dioplóma ALCM i seinm an phianó, agus DipLCM sa cheol eaglasta). Tá tréimhsí caite aici ag obair ar thionscadail oideachais lasmuigh den ollscoil chomh maith: chuir sí aip agus leabhair oideachasúla le chéile don eagraíocht Tradtime, agus d’oibrigh sí mar chúntóir teanga i meánscoil sa Fhrainc. Is iad saothar Sheáin Uí Ríordáin agus smaointeoireacht an Eiseachais na príomhábhair thaighde atá aici. Cuireann sí suim sa litríocht chomparáideach, san fhealsúnacht, sa teoiric liteartha, i Nua-litríocht na Gaeilge agus na hEorpa, agus sa cheol chomh maith. Tá ailt foilsithe aici in Irisleabhar Mhá Nuad (2013), i gComharTaighde (2016), agus sa chnuasach aistí Meanmanra (2016, Coiscéim).

Ríona Ní Churtáin completed her doctorate at the University of Limerick in 2018, supervised by Dr Tríona Ní Shíocháin, Professor Tadhg Ó hIfearnáin and Professor Margaret Harper. Her research was funded by the University of Limerick and by the Irish Research Council. She has a Masters in Modern Irish (UCC), a B.A. in Irish and French (UL), and several diplomas in classical music (ARSM diploma in organ performance, ALCM {TD} diploma in piano teaching, ALCM diploma in piano performance, and a DipLCM in church music). She has worked on several educational projects outside of university: she compiled an educational app and textbooks for the traditional music organisation,
Tradtime, and she also worked as a language assistant in a secondary school in Nîmes, France.
Her main research interests are the work of Seán Ó Ríordáin (1916-1977) and existentialist philosophy. She is also interested in comparative literature, philosophy, literary theory, modern Irish and European literature, and music. She has published articles in Irisleabhar Mhá Nuad (2013), in ComharTaighde (2016), and in the essay collection, Meanmanra (2016, Coiscéim).

Research Interests

Is iad saothar Sheáin Uí Ríordáin agus smaointeoireacht an Eiseachais na príomhábhair thaighde atá agam. Cuirim suim sa litríocht chomparáideach, san fhealsúnacht, sa teoiric liteartha, i Nua-litríocht na Gaeilge agus na hEorpa, agus sa cheol chomh maith.

My main research interests are the work of Seán Ó Ríordáin (1916-1977) and existentialist philosophy. I am also interested in comparative literature, philosophy, literary theory, modern Irish and European literature, and music (classical music in particular).

Teaching Interests

Litríocht na Gaeilge, go háirithe an nua-fhilíocht.
Gramadach na Gaeilge.
Stair na Gaeilge.