Skip to main content

Publication

Discriminating Twisting Direction by Polarization Maintaining Fiber Bragg Grating
Liu, Q,Zhang, B,Chai, Q,Tian, Y,Liu, YL,Ren, J,Liu, C,Zhang, JZ,Lewis, E,Zhang, WP,Wang, S,Liu, ZH,Yang, J,Yuan, LB
(2018)
Discriminating Twisting Direction by Polarization Maintaining Fiber Bragg Grating in Ieee Photonics Technology Letters 10.1109/LPT.2018.2810500