Baile

| Fáilte go EHS

Is forbairt an-spéisiúil ó thaobh Ollscoil Luimnigh í Dámh an Oideachais agus na nEolaíochtaí Sláinte (OES). Bunaíodh an dámh den chéad uair in Eanáir 2008 mar chuid d'athstruchtúrú acadúil mór de chuid na hOllscoile. Tugtar le chéile anois i nDámh nua roinnt disciplíní gaolmhara, sa Roinn Léann Oideachais agus Gairmiúil, sa Roinn Chorpoideachais agus Eolaíochta Spóirt, sa Roinn Síceolaíochta, sa Roinn Altranais agus Cnáimhseachais, sa Roinn Teiripe Saothair, sa Roinn Fisiteiripe, sa Roinn Teiripe Urlabhra agus Teanga agus sa Scoil Leighis do Chéimithe.
Beidh teacht ag daoine a bhfuil suim acu sa mhúinteoireacht iarbhunoideachais, chomh maith leo sin a bhfuil suim acu dul ag obair in earnáil na sláinte, ar chuid de na cláir is forásaí sna réimsí sin agus gheobhaidh said chomh maith maoirseacht dhúthrachtach  ó bhaill na Dáimhe atá tiomanta do chaighdeáin teagaisc agus taighde den scoth.  

 
Irish
News & Events
360 days30 minutes ago
Research Report  funded by the IRC was launch recently entitled A Case Study Analysis of a Who...
157 days, 5 hours, 30 minutes ago
EHS PhD's in the Faculty of Education and Health Sciences   Interested in a PhD i...
170 days, 7 hours, 5 minutes ago
EHS  Newsletter Summer Edition.pdf ...
141 days, 5 hours, 10 minutes ago
EHS Teaching and Learning Workshop 'The meaning of learning design in a blended learning environmen...
66 days, 4 hours, 46 minutes ago
Student Assistance Fund SAF Poster 2017-18s.pdf ...
83 days, 6 hours, 43 minutes ago
UL  Open Day Saturday 13th January ...
7 days, 5 hours, 50 minutes ago
Nursing & Midwifery Lunch time Bytes ...
6 days, 3 hours, 50 minutes ago
New School - Launch of School of Allied Health  Thursday 11th January 2018   ...
6 days, 3 hours, 51 minutes ago
Research -   School of Allied Health Research Showcase Thursday 11th January 2018 ...