Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Déanann an Chúirt Bhreithiúnais léirmhíniú ar dlí an AE, dlí a chuirtear i bhfeidhm sna Ballstáit. Réitíonn sí díospóidí dlí chomh maith idir rialtais agus institiúidí de chuid an AE. Féadfaidh daoine aonair, cuideachtaí agus eagraíochtaí cásanna a thabhairt os comhair na Cúirte chomh maith má mheasann siad gur sháraigh institiúid de chuid an AE a gcearta.

Aistriúchán dlíthiúil laistigh d’Ard-Stiúrthóireacht an Ilteangachais

Tá an dá stiúrthóireacht aistriúcháin dhlíthiúil atá mar pháirt d’Ard-Stiúrthóireacht an Ilteangachais, freagrach as aistriúchán a dhéanamh ar na doiciméid is gá chun páirt a ghlacadh in imeachtaí a thionscnaítear os comhair an dá chúirt de chuid an Aontais Eorpaigh: an Chúirt Bhreithiúnais agus an Chúirt Ghinearálta, agus ar mhaithe leis na himeachtaí sin a thuiscint, a réiteach agus a fhoilsiú. Déantar an saothar aistriúcháin sin ó theangacha oifigiúla uile an Aontais Eorpaigh agus go dtí na teangacha sin.

Tá na haonaid aistriúcháinfreagrach as aistriúchán a dhéanamh ar bhreithiúnais agus ar orduithe na Cúirte Breithiúnais agus na Cúirte Ginearálta chomh maith le Tuairimí na nAbhcóidí Ginearálta go dtí teangacha oifi giúla an Aontais Eorpaigh.
Tá siad freagrach freisin as na horduithe ó chúirteanna náisiúnta ina dtarchuirtear ceist chun na Cúirte Breithiúnais a aistriú, chomh maith le haon doiciméid eile a theastaíonn ón dá chúirt.

Vacancy details

For all vacancy details, please see CareersConnect.

Location:

Region: