Fáilte chuig an Roinn Foirgneamh agus Eastát

Fáilte chuig láithreán gréasáin na Roinne Foirgneamh agus Eastát. 

Déanann an Roinn Foirgneamh agus Eastát in Ollscoil Luimnigh forbairt agus cothabháil ar an infreastruchtúr agus ar an timpeallacht fhisiciúil a chuireann ar chumas na hOllscoile a misean ó thaobh an scoth i dteagasc agus i dtaighde a bhaint amach. Tríd an bPlean Campais/d'Fhorbairt Fhisiciúil, cuireann an Roinn creat ar fáil don infreastruchtúr a thugann an misean sin chun fíre. 

Is é misean na Roinne Foirgneamh agus Eastát ná tacú leis an ollscoil a cuid spriocanna a bhaint amach; an fhís atá ag an Roinn ná saoráidí fisiciúla den scoth a sholáthar ar mhaithe le gníomhaíochtaí acadúla, cultúir agus áineasa; is é éiteas na Roinne féachaint seasta ar fheabhas a chur ar chaighdeán na seirbhísí a sholáthraíonn sí ar phobal an champais. Plean Straitéiseach 2017-2021

Gach duine i bpobal an champais, idir fhoirne, mhic léinn, ranna acadúla, ranna tacaíochta, thaighdeoirí, aonaid tráchtála agus chuairteoirí chun an champais custaiméirí na Roinne.

Cookie/Privacy
By using our site you accept the terms of our Privacy Policy.