Self-Healing Hyper-Cross-Linked Metal–Organic Polyhedra (HCMOPs) Membranes with Antimicrobial Activity and Highly Selective Separation Properties

2019
Jinjin Liu, Wenjie Duan, Jie Song, Xiuxiu Guo, Zhifang Wang, Xinlei Shi, Jiajie Liang, Juan Wang, Peng Cheng, Yao Chen, Michael J Zaworotko, Zhenjie Zhang. Journal of the American Chemical Society, 2019, 141, 12064-12070.