Recyclable switching between nonporous and porous phases of a square lattice (sql) topology coordination network

2018
(C) Shi-Qiang Wang, Qing-Yuan Yang, Soumya Mukherjee, Daniel O’Nolan, Ewa Patyk-Kaźmierczak, Kai-Jie Chen, Mohana Shivanna, Claire Murray, Chiu C. Tang and Michael J. Zaworotko. "Recyclable switching between nonporous and porous phases of a square lattice (sql) topology coordination network" Chem. Commun., 2018, 54, 7042-7045