Seomra na Gaeilge

Seomra na Gaeilge

Is seomra caidrimh é seo do phobal na Gaeilge agus tá sé lonnaithe in Áras na dTeangacha ar an gcampas (seomra LC0-016). Cuirtear imeachtaí ar siúl ann go rialta, aoichainteanna, ranganna am lóin do bhaill foirne agus ceardlanna do mhic léinn idirnáisiúnta ina measc. Tugtar cuireadh do mhic léinn agus do bhaill foirne freastal úsáid a bhaint as na háiseanna ag am caife/lóin. Is féidir an seomra a chur in áirithint mar ionad do chruinnithe Gaeilge agus dátheangacha agus mar ionad do sheisiúin cheoil srl. chomh maith. Tuilleadh eolais: rebecca.breen@ul.ie

 
This is a purpose built common room for the Irish speaking community and it is located in the Languages Building on campus (room LC0-016). There is a regular schedule of events, including guest speakers, lunchtime courses for staff and workshops for international students. All students and staff are welcome to use the facilities at coffee break and lunch time. The room can also be booked for Irish and bilingual meetings, music sessions etc. Further information: rebecca.breen@ul.ie

Béarla