Fochéim


image Find out about our undergraduate programmes; plus information for current undergraduates.

Iarchéim


image Information on our taught programmes and research degrees, and the application process.

Taighde


image Find out more about the research carried out in our Faculty, plus a guide to Research Ethics.

Fáilte go dtí Dámh na nDán, na nDaonnachtaí & na nEolaíochtaí Sóisialta

Fáilte go dtí Dámh na nDán, na nDaonnachtaí & na nEolaíochtaí Sóisialta

Cuireann Dámh na nDán, na nDaonnachtaí agus na nEolaíochtaí Sóisialta réimse leathan clár múinte ar fáil ag leibhéal na fo- agus na hiarchéime mar aon le cláir taighde d’iarchéimithe. Tá cúig roinn/scoil acadúla agus deich n-ionad nó ngrúpa taighde ag an Dámh agus tá dlúthbhaint aici le Dámh Chruinne Éireann Rince agus Ceol agus Ie Lárionad na dTeangacha, Ollscoil Luimnigh.

Tá 18 chlár céime á dteagasc againn: Béarla; an Léann Eorpach; Fraincis; Gaeilge; Gearmáinis; Stair; Caidreamh Idirnáisúnta; Seapáinis; Iriseoireacht; Dlí; na Meáin Nua; Polaitíocht; Riarachán Poiblí; Socheolaíocht; Spáinnis; Múineadh an Bhéarla do chainteoirí teangacha eile (TESOL) agus Cumarsáid Theicniúil.

Cuirimid cláir iarchéime, idir chláir mhúinte agus chláir taighde, ar fail chomh maith ag na leibhéil seo: Dioplóma Iarchéime, Máistreacht agus PhD Struchtúrtha.

Gaeilge