Sile De Cléir

Sile De Cléir

FYP supervision areas: 

An Cultúr Ábhartha i saol traidisiúnta agus i mbéaloideas na hÉireann, go h-áirithe an téadach dúchasach agus feisteas na ndaoine (Material Folk Culture in Irish folklife, especially cloth-making and dress traditions)

Creideamh na nDaoine agus nósanna comónta go h-áirithe i gcomhthéacs an Chaitliceachais i gCathair Luimnigh sa chéad leath den 20ú hAois (Popular Folk Belief and Practice especially in the Catholic context in Limerick city in the first half of the twentieth century)