Seachtain na Gaeilge

Seachtain na Gaeilge

Cuir aithne orainn le linn na seachtaine! Get to know us this week!

Full list of the Week’s events is available on the Aonad na Gaeilge Facebook page: www.facebook.com/aonadnagaeilge

clár iomlán imeachtaí na Seachtaine ar fáil ar shuíomh Facebook an Aonaid: www.facebook.com/aonadnagaeilge