Book launch: Popular Catholicism in Ireland

Book launch: Popular Catholicism in Ireland

Ba mhór ag Scoil an Chultúir agus na Cumarsáide tú a bheith i láthair ag seoladh
The School of Culture and Communication welcomes you to the launch of
 
 
le / by Síle de Cléir
 
le seoladh ag an Ollamh Emeritus Gearóid Ó Tuathaigh, OÉG/ to be launched by Professor Emeritus Gearóid Ó Tuathaigh, NUIG.
 
Dé hAoine an 17 Samhain / Friday 17th November, 4 pm.
The Pavilion, University of Limerick / Ollscoil Luimnigh
 
RSVP – acceptances only to: Niamh O’Sullivan, School of Culture and Communication, 061-202218 or email niamh.osullivan@ul.ie