Bilingual guest lecture: intergenerational language transmission

Bilingual guest lecture: intergenerational language transmission

Bilingual guest lecture regarding intergenerational language transmission. Cassie will discuss research from An Nasc Idir an Teanga agus an Pobal i gCorca Dhuibhne , in particular the Tús Maith scheme which supports families raising their children through Irish. Cassie will deliver some elements of the talk in English but mainly through Irish.
 
 
Cassie Smith-Christmas 
Scoil na dTeangacha, na Litríochtaí agus na gCultúr
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
18:30-19.15 |Seomra na Gaeilge (LC0-016)
Áras na dTeangacha 
Dé Céadaoin an 13 Samhain 2019
 
 
Beidh an chaint seo ag plé le seachadadh teanga ó ghlúin go ghlúin a d’eascair ón taighde An Nasc Idir an Teanga agus an Pobal i gCorca Dhuibhne. 
Beidh Cassie ag breathnú ar Oidhreacht Corca Dhuibhne, agus go háirithe, ar Tús Maith, scéim a thugann tacaíocht do theaghlaigh ag tógáil leanaí le Gaeilge.