Mission

Our Mission is to

- nurture the citizen of the future through critical reading, the examination of primary
  sources, reflective thinking; students learn the meaning of citizenship in its various
  contexts through the study of Irish, European and International history

-  contribute to society through extending the boundaries of historical knowledge

- engage the public in historical programmes and activities that further our collective
  knowledge of the past

 

Coinníonn an Roinn an misean trí:

scileanna grinnis agus sintéise a roinnt le mic léinn trí léitheoireacht chriticiúil a dhéanamh, bunfhoinsí eolais a scrúdú, machnamh a dhéanamh ar smaointe agus ar scríbhneoireacht

staidéar ar stair na hÉireann, na hEorpa agus ar an stair idirnáisiúnta, foghlaimíonn na mic léinn an chiall atá le saoránacht i gcomhthéacsanna éagsúla

‘sochaí eolais’ a chruthú trí theorainneacha eolais a leathnú agus dul i mbun tionscadail mhóra taighde chun eolas stairiúil a fhorbairt agus cur leis an léirmhíniú leanúnach ar fheiniméin stairiúla   

an pobal a ghríosú le bheith páirteach i gcláir agus i ngníomhaíochtaí stairiúla chun suim agus eolas san am atá thart a spreagadh