Contact Us

CONTACT US

Anne Marie.O'Donnell
Riarthóir / Administrator

Cuirimid fáilte roimh chomhfhreagras i nGaeilge

Oifig / Office:  C1076
Guthán / Phone:  +353 61 202280 , Folíne/Ext 2280
Ríomhphost / Email:  history@ul.ie
Suíomh idirlín / Website:  https://www.ul.ie/ULH

Roinn na Staire / Department of History
Dámh na nDán, na nDaonnachtaí agus na nEolaíochtaí Sóisialta / Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences
Ollscoil Luimnigh / University of Limerick