Skip to main content

Forbairt Ghairmiúil

Home | Fiontar Nuálaíocht | Forbairt Ghairmiúil

Tá Ollscoil Luimnigh tiomanta do chuidiú le daoine aonair spriocanna gairmiúla agus pearsanta a chomhlíonadh trí chláir aghaidh le duine agus creidiúnú ar líne a sholáthar dóibh a bhaineann le riachtanais scileanna fiontraíochta. Forbraítear na cláir seo trí bheith ag obair go dlúth leis an tionscal lena chinntiú go ndéantar iad a shainiú do riachtanais na heagraíochta agus na ndaoine aonair. Tá ár gcúrsaí oiriúnach do dhaoine gairmiúla gnóthach - cuirtear iad ar fad ar fáil i mód solúbtha.

Tá dhá aidhm ag an gclár forbartha gairmiúla:

  • Chun cuidiú le horgainiúlachtaí a gcuid fostaithe a fhorbairt ionas gur féidir leo easpa scileanna reatha nó amach anseo a líonadh.
  • A chur ar chumas daoine aonair páirt a ghlacadh i bhfoghlaim ar feadh an tsaoil agus chun cabhrú leo inniúlacht ghairmiúil a chothabháil agus a fheabhsú, lena n-árachas a chinntiú.

Aimsitheoir Cúrsa