Gordon Ó Riain

Gordon Ó Riain

FYP supervision areas: 

Language and literature of Early Modern Irish (1200-1650) / Teanga agus litríocht na Nua-Ghaeilge Moiche

Historical development of the Irish language / Stair na Gaeilge

Palaeography and textual criticism of Irish / Lámhscríbhinní agus eagarthóireacht téacsanna

An Fhiannaíocht

Dialects of Irish / Canúintí na Gaeilge

Scéim Aistriúcháin an Ghúim.